Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Hexways

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,340 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Giải phóng:
Jun 09, 2020
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một ô để xoay nó. Kết nối tất cả các nút cùng màu!

Nhấp chuột trái để xoay ô hoặc nhấp chuột phải để xoay theo cách khác. Tiếp tục xoay các ô cho đến khi bạn kết nối từng nút cùng màu.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,340 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Giải phóng:
Jun 09, 2020
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một ô để xoay nó. Kết nối tất cả các nút cùng màu!

Nhấp chuột trái để xoay ô hoặc nhấp chuột phải để xoay theo cách khác. Tiếp tục xoay các ô cho đến khi bạn kết nối từng nút cùng màu.

3.8 Rating Star
1,340
Phiếu bầu