Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Jelly Doods

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(3,149 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 22, 2023
Release:
Oct 06, 2016
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là nhóm tất cả các khối cùng màu lại với nhau. Vuốt ngón tay của bạn để di chuyển khối thạch. Cố gắng hợp nhất tất cả các khối trong ít lần di chuyển nhất có thể!

Mục tiêu của bạn là nhóm tất cả các khối cùng màu lại với nhau. Nhấp và kéo chuột để di chuyển khối thạch. Cố gắng hợp nhất tất cả các khối trong ít lần di chuyển nhất có thể!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(3,149 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 22, 2023
Release:
Oct 06, 2016
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là nhóm tất cả các khối cùng màu lại với nhau. Vuốt ngón tay của bạn để di chuyển khối thạch. Cố gắng hợp nhất tất cả các khối trong ít lần di chuyển nhất có thể!

Mục tiêu của bạn là nhóm tất cả các khối cùng màu lại với nhau. Nhấp và kéo chuột để di chuyển khối thạch. Cố gắng hợp nhất tất cả các khối trong ít lần di chuyển nhất có thể!

3.3 Rating Star
3,149
Phiếu bầu