Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Juice Pour

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(10,267 Phiếu bầu)
Release :
Aug 18, 2023

Hướng dẫn

Chạm và kéo để vẽ đường dẫn từ thùng nước trái cây đến ly. Cần có đủ nước trái cây trong ly để hoàn thành cấp độ, được biểu thị bằng đường màu đen gần miệng ly.

Để thành thạo từng cấp độ, hãy cố gắng thu thập cả ba ngôi sao!

Nhấp chuột trái và kéo để vẽ đường dẫn từ thùng nước trái cây đến ly. Cần có đủ nước trái cây trong ly để hoàn thành cấp độ, được biểu thị bằng đường màu đen gần miệng ly.

Để thành thạo từng cấp độ, hãy cố gắng thu thập cả ba ngôi sao!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(10,267 Phiếu bầu)
Release :
Aug 18, 2023

Hướng dẫn

Chạm và kéo để vẽ đường dẫn từ thùng nước trái cây đến ly. Cần có đủ nước trái cây trong ly để hoàn thành cấp độ, được biểu thị bằng đường màu đen gần miệng ly.

Để thành thạo từng cấp độ, hãy cố gắng thu thập cả ba ngôi sao!

Nhấp chuột trái và kéo để vẽ đường dẫn từ thùng nước trái cây đến ly. Cần có đủ nước trái cây trong ly để hoàn thành cấp độ, được biểu thị bằng đường màu đen gần miệng ly.

Để thành thạo từng cấp độ, hãy cố gắng thu thập cả ba ngôi sao!

4.4 Rating Star
10,267
Phiếu bầu