Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Grim Symbols

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(2,474 Phiếu bầu)
Release :
Sep 22, 2017

Hướng dẫn

Ngăn chặn người ngoài hành tinh tiếp cận mặt đất. Vẽ các hình bằng ngón tay của bạn để bắn những tia sét vào chúng. Đánh bại các cấp độ để kiếm tiền và nâng cấp sức mạnh ma thuật của bạn.

Ngăn chặn người ngoài hành tinh tiếp cận mặt đất. Vẽ các hình bằng chuột để bắn những tia sét vào chúng. Đánh bại các cấp độ để kiếm tiền và nâng cấp sức mạnh ma thuật của bạn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(2,474 Phiếu bầu)
Release :
Sep 22, 2017

Hướng dẫn

Ngăn chặn người ngoài hành tinh tiếp cận mặt đất. Vẽ các hình bằng ngón tay của bạn để bắn những tia sét vào chúng. Đánh bại các cấp độ để kiếm tiền và nâng cấp sức mạnh ma thuật của bạn.

Ngăn chặn người ngoài hành tinh tiếp cận mặt đất. Vẽ các hình bằng chuột để bắn những tia sét vào chúng. Đánh bại các cấp độ để kiếm tiền và nâng cấp sức mạnh ma thuật của bạn.

3.4 Rating Star
2,474
Phiếu bầu