Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Starlines

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(909 Phiếu bầu)
Release :
Feb 14, 2023

Hướng dẫn

Chạm vào một ngôi sao và kéo đường để kết nối với một ngôi sao khác. Mục tiêu của bạn là khớp với hình bên trái.

Nếu bạn cố kết nối hai ngôi sao và ngôi sao thứ hai chuyển sang màu đỏ, điều đó có nghĩa là kết nối bị sai.

Khi tất cả các ngôi sao đã được kết nối, hãy lắng nghe giai điệu tuyệt đẹp!

Nhấp vào một ngôi sao và kéo đường để kết nối với một ngôi sao khác. Mục tiêu của bạn là khớp với hình bên trái.

Nếu bạn cố kết nối hai ngôi sao và ngôi sao thứ hai chuyển sang màu đỏ, điều đó có nghĩa là kết nối bị sai.

Khi tất cả các ngôi sao đã được kết nối, hãy lắng nghe giai điệu tuyệt đẹp!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(909 Phiếu bầu)
Release :
Feb 14, 2023

Hướng dẫn

Chạm vào một ngôi sao và kéo đường để kết nối với một ngôi sao khác. Mục tiêu của bạn là khớp với hình bên trái.

Nếu bạn cố kết nối hai ngôi sao và ngôi sao thứ hai chuyển sang màu đỏ, điều đó có nghĩa là kết nối bị sai.

Khi tất cả các ngôi sao đã được kết nối, hãy lắng nghe giai điệu tuyệt đẹp!

Nhấp vào một ngôi sao và kéo đường để kết nối với một ngôi sao khác. Mục tiêu của bạn là khớp với hình bên trái.

Nếu bạn cố kết nối hai ngôi sao và ngôi sao thứ hai chuyển sang màu đỏ, điều đó có nghĩa là kết nối bị sai.

Khi tất cả các ngôi sao đã được kết nối, hãy lắng nghe giai điệu tuyệt đẹp!

4.0 Rating Star
909
Phiếu bầu