Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cloudy

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star2.8 / 5(926 Phiếu bầu)
Release :
Feb 25, 2013

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để kéo các quả bóng màu xanh lá cây để tạo đường bay sao cho chiếc máy bay của bạn sẽ bay qua tất cả các vì sao. Hãy chắc chắn để tránh những đám mây bão!

Sử dụng chuột để kéo các quả bóng màu xanh lá cây để tạo đường bay sao cho chiếc máy bay của bạn sẽ bay qua tất cả các vì sao. Hãy chắc chắn để tránh những đám mây bão!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star2.8 / 5(926 Phiếu bầu)
Release :
Feb 25, 2013

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để kéo các quả bóng màu xanh lá cây để tạo đường bay sao cho chiếc máy bay của bạn sẽ bay qua tất cả các vì sao. Hãy chắc chắn để tránh những đám mây bão!

Sử dụng chuột để kéo các quả bóng màu xanh lá cây để tạo đường bay sao cho chiếc máy bay của bạn sẽ bay qua tất cả các vì sao. Hãy chắc chắn để tránh những đám mây bão!

2.8 Rating Star
926
Phiếu bầu