Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Jungle Plunge

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(498 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Mar 26, 2012
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để hướng dẫn chú khỉ Flubbles đến cuối mỗi khóa học. Thu thập trái cây khi bạn đi và không bị bật ra!

Sử dụng các phím mũi tên để hướng dẫn chú khỉ Flubbles đến cuối mỗi khóa học. Thu thập trái cây khi bạn đi và không bị bật ra!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(498 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Mar 26, 2012
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để hướng dẫn chú khỉ Flubbles đến cuối mỗi khóa học. Thu thập trái cây khi bạn đi và không bị bật ra!

Sử dụng các phím mũi tên để hướng dẫn chú khỉ Flubbles đến cuối mỗi khóa học. Thu thập trái cây khi bạn đi và không bị bật ra!

3.8 Rating Star
498
Phiếu bầu