Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Bunny Hop

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(12,345 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Apr 15, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp hoặc giữ phím cách để sạc cú nhảy của bạn, sau đó thả ra. Để quay lại, nhấn E. Cố gắng thu thập tất cả cà rốt sau ít lần nhảy nhất có thể!

Nhấp hoặc giữ phím cách để sạc cú nhảy của bạn, sau đó thả ra. Để quay lại, nhấn E. Cố gắng thu thập tất cả cà rốt sau ít lần nhảy nhất có thể!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(12,345 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Apr 15, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp hoặc giữ phím cách để sạc cú nhảy của bạn, sau đó thả ra. Để quay lại, nhấn E. Cố gắng thu thập tất cả cà rốt sau ít lần nhảy nhất có thể!

Nhấp hoặc giữ phím cách để sạc cú nhảy của bạn, sau đó thả ra. Để quay lại, nhấn E. Cố gắng thu thập tất cả cà rốt sau ít lần nhảy nhất có thể!

4.0 Rating Star
12,345
Phiếu bầu