Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Max Savior

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(2,706 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Release:
Oct 10, 2016
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Đẩy các đồ vật, lật công tắc và đột nhập vào máy tính để vượt qua từng cấp độ. Ở mọi cấp độ đều có một công tắc mà bạn cần phải lật để mở cửa. Nhưng đừng đi qua nó mà không thu pin, nếu không bạn sẽ không thể về nhà!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Đẩy các đồ vật, lật công tắc và đột nhập vào máy tính để vượt qua từng cấp độ. Ở mọi cấp độ đều có một công tắc mà bạn cần phải lật để mở cửa. Nhưng đừng đi qua nó mà không thu pin, nếu không bạn sẽ không thể về nhà!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(2,706 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Release:
Oct 10, 2016
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Đẩy các đồ vật, lật công tắc và đột nhập vào máy tính để vượt qua từng cấp độ. Ở mọi cấp độ đều có một công tắc mà bạn cần phải lật để mở cửa. Nhưng đừng đi qua nó mà không thu pin, nếu không bạn sẽ không thể về nhà!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Đẩy các đồ vật, lật công tắc và đột nhập vào máy tính để vượt qua từng cấp độ. Ở mọi cấp độ đều có một công tắc mà bạn cần phải lật để mở cửa. Nhưng đừng đi qua nó mà không thu pin, nếu không bạn sẽ không thể về nhà!

4.3 Rating Star
2,706
Phiếu bầu