Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Alfi

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(6,226 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 21, 2023
Release:
Feb 22, 2016
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp Alfi đạt được bông hoa vàng trong mỗi cấp độ. Nhấn các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đừng rơi ra!

Giúp Alfi đạt được bông hoa vàng trong mỗi cấp độ. Nhấn các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đừng rơi ra!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(6,226 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 21, 2023
Release:
Feb 22, 2016
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp Alfi đạt được bông hoa vàng trong mỗi cấp độ. Nhấn các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đừng rơi ra!

Giúp Alfi đạt được bông hoa vàng trong mỗi cấp độ. Nhấn các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đừng rơi ra!

3.9 Rating Star
6,226
Phiếu bầu