Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Minifield

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(4,540 Phiếu bầu)
Release :
Jul 30, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Tránh gai và khối màu đỏ, và đi vào cổng màu vàng.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Tránh gai và khối màu đỏ, và đi vào cổng màu vàng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(4,540 Phiếu bầu)
Release :
Jul 30, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Tránh gai và khối màu đỏ, và đi vào cổng màu vàng.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Tránh gai và khối màu đỏ, và đi vào cổng màu vàng.

4.2 Rating Star
4,540
Phiếu bầu