Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Just One Boss

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Aug 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(108,239 Phiếu bầu)
Release :
Oct 18, 2018

Hướng dẫn

Nhấn PHẢI để bắt đầu trò chơi, sau đó sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Chạm vào các ô vuông nhấp nháy để gây sát thương cho trùm. Đánh bại trò chơi một lần để mở khóa chế độ thử thách cực khó!

Nhấn PHẢI để bắt đầu trò chơi, sau đó sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Chạm vào các ô vuông nhấp nháy để gây sát thương cho trùm. Đánh bại trò chơi một lần để mở khóa chế độ thử thách cực khó!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Aug 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(108,239 Phiếu bầu)
Release :
Oct 18, 2018

Hướng dẫn

Nhấn PHẢI để bắt đầu trò chơi, sau đó sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Chạm vào các ô vuông nhấp nháy để gây sát thương cho trùm. Đánh bại trò chơi một lần để mở khóa chế độ thử thách cực khó!

Nhấn PHẢI để bắt đầu trò chơi, sau đó sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Chạm vào các ô vuông nhấp nháy để gây sát thương cho trùm. Đánh bại trò chơi một lần để mở khóa chế độ thử thách cực khó!

4.4 Rating Star
108,239
Phiếu bầu