Le Chat Fonce 2

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Thu thập 5 đô la và quay lại máy bán hàng tự động để mua cho mình một lon nước ngọt giải khát!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Thu thập 5 đô la và quay lại máy bán hàng tự động để mua cho mình một lon nước ngọt giải khát!

4.6 Rating Star
9,522
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Thu thập 5 đô la và quay lại máy bán hàng tự động để mua cho mình một lon nước ngọt giải khát!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Thu thập 5 đô la và quay lại máy bán hàng tự động để mua cho mình một lon nước ngọt giải khát!

4.6 Rating Star
9,522
Phiếu bầu