Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

LOCOM

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,479 Phiếu bầu)
Release :
May 04, 2015

Hướng dẫn

Nhấn và giữ chuột để LOCOM phun nước theo hướng đó. Tiếp cận ống màu xám ở cuối mỗi cấp độ để chuyển sang cấp độ tiếp theo!

Nhấn và giữ chuột để LOCOM phun nước theo hướng đó. Tiếp cận ống màu xám ở cuối mỗi cấp độ để chuyển sang cấp độ tiếp theo!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,479 Phiếu bầu)
Release :
May 04, 2015

Hướng dẫn

Nhấn và giữ chuột để LOCOM phun nước theo hướng đó. Tiếp cận ống màu xám ở cuối mỗi cấp độ để chuyển sang cấp độ tiếp theo!

Nhấn và giữ chuột để LOCOM phun nước theo hướng đó. Tiếp cận ống màu xám ở cuối mỗi cấp độ để chuyển sang cấp độ tiếp theo!

3.9 Rating Star
3,479
Phiếu bầu