Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cannon

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 30, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(7,373 Phiếu bầu)
Release :
Mar 09, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn. Phóng những quả đạn đại bác ra khỏi tường và vào chính bạn để di chuyển. Blast mình vào lá cờ!

Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn. Phóng những quả đạn đại bác ra khỏi tường và vào chính bạn để di chuyển. Blast mình vào lá cờ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 30, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(7,373 Phiếu bầu)
Release :
Mar 09, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn. Phóng những quả đạn đại bác ra khỏi tường và vào chính bạn để di chuyển. Blast mình vào lá cờ!

Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn. Phóng những quả đạn đại bác ra khỏi tường và vào chính bạn để di chuyển. Blast mình vào lá cờ!

4.4 Rating Star
7,373
Phiếu bầu