Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Duckstronauts

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(5,750 Phiếu bầu)
Release :
Jul 11, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên để di chuyển con vịt của bạn sang trái hoặc phải. Nhắm mục tiêu Blaster của bạn bằng chuột và nhấp để bắn. Bắn Blaster của bạn sẽ đẩy bạn theo hướng ngược lại. Mỗi khi bạn hạ cánh, Blaster của bạn sẽ tự động sạc lại.

Sử dụng Blaster của bạn để đến từng hành tinh để thu hoạch nhiên liệu cho con tàu vũ trụ bị mắc kẹt của bạn. Thu thập tất cả và về nhà kịp giờ ăn tối!

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên để di chuyển con vịt của bạn sang trái hoặc phải. Nhắm mục tiêu Blaster của bạn bằng chuột và nhấp để bắn. Bắn Blaster của bạn sẽ đẩy bạn theo hướng ngược lại. Mỗi khi bạn hạ cánh, Blaster của bạn sẽ tự động sạc lại.

Sử dụng Blaster của bạn để đến từng hành tinh để thu hoạch nhiên liệu cho con tàu vũ trụ bị mắc kẹt của bạn. Thu thập tất cả và về nhà kịp giờ ăn tối!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(5,750 Phiếu bầu)
Release :
Jul 11, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên để di chuyển con vịt của bạn sang trái hoặc phải. Nhắm mục tiêu Blaster của bạn bằng chuột và nhấp để bắn. Bắn Blaster của bạn sẽ đẩy bạn theo hướng ngược lại. Mỗi khi bạn hạ cánh, Blaster của bạn sẽ tự động sạc lại.

Sử dụng Blaster của bạn để đến từng hành tinh để thu hoạch nhiên liệu cho con tàu vũ trụ bị mắc kẹt của bạn. Thu thập tất cả và về nhà kịp giờ ăn tối!

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên để di chuyển con vịt của bạn sang trái hoặc phải. Nhắm mục tiêu Blaster của bạn bằng chuột và nhấp để bắn. Bắn Blaster của bạn sẽ đẩy bạn theo hướng ngược lại. Mỗi khi bạn hạ cánh, Blaster của bạn sẽ tự động sạc lại.

Sử dụng Blaster của bạn để đến từng hành tinh để thu hoạch nhiên liệu cho con tàu vũ trụ bị mắc kẹt của bạn. Thu thập tất cả và về nhà kịp giờ ăn tối!

4.5 Rating Star
5,750
Phiếu bầu