Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Coco Monkey

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(14,674 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
May 13, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Di chuyển chuột của bạn để nhắm mục tiêu, sau đó bấm để ném một quả dừa. Nhảy lên một quả dừa để biến nó thành một mũi tên, sau đó ném nó vào tường để tạo bệ đỡ. Tiếp cận chuối để nuôi con khỉ đói.

Di chuyển chuột của bạn để nhắm mục tiêu, sau đó bấm để ném một quả dừa. Nhảy lên một quả dừa để biến nó thành một mũi tên, sau đó ném nó vào tường để tạo bệ đỡ. Tiếp cận chuối để nuôi con khỉ đói.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(14,674 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
May 13, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Di chuyển chuột của bạn để nhắm mục tiêu, sau đó bấm để ném một quả dừa. Nhảy lên một quả dừa để biến nó thành một mũi tên, sau đó ném nó vào tường để tạo bệ đỡ. Tiếp cận chuối để nuôi con khỉ đói.

Di chuyển chuột của bạn để nhắm mục tiêu, sau đó bấm để ném một quả dừa. Nhảy lên một quả dừa để biến nó thành một mũi tên, sau đó ném nó vào tường để tạo bệ đỡ. Tiếp cận chuối để nuôi con khỉ đói.

4.0 Rating Star
14,674
Phiếu bầu