Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Freeze!

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(22,547 Phiếu bầu)
Release :
Dec 09, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WAD để di chuyển và nhảy. Bấm để bắn một câu thần chú băng. Nếu va vào một vật thể đang chuyển động, vật thể đó sẽ chuyển động chậm lại. Bạn có thể bắn lại đối tượng để tăng tốc độ sao lưu. Giữ nhấp chuột phải trong khi rơi xuống trong chuyển động chậm.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WAD để di chuyển và nhảy. Bấm để bắn một câu thần chú băng. Nếu va vào một vật thể đang chuyển động, vật thể đó sẽ chuyển động chậm lại. Bạn có thể bắn lại đối tượng để tăng tốc độ sao lưu. Giữ nhấp chuột phải trong khi rơi xuống trong chuyển động chậm.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(22,547 Phiếu bầu)
Release :
Dec 09, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WAD để di chuyển và nhảy. Bấm để bắn một câu thần chú băng. Nếu va vào một vật thể đang chuyển động, vật thể đó sẽ chuyển động chậm lại. Bạn có thể bắn lại đối tượng để tăng tốc độ sao lưu. Giữ nhấp chuột phải trong khi rơi xuống trong chuyển động chậm.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WAD để di chuyển và nhảy. Bấm để bắn một câu thần chú băng. Nếu va vào một vật thể đang chuyển động, vật thể đó sẽ chuyển động chậm lại. Bạn có thể bắn lại đối tượng để tăng tốc độ sao lưu. Giữ nhấp chuột phải trong khi rơi xuống trong chuyển động chậm.

4.2 Rating Star
22,547
Phiếu bầu