Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Huggernaut

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(22,978 Phiếu bầu)
Release :
Feb 13, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng A và D để di chuyển sang trái và phải. Nhấp và giữ để bắn móc vật lộn của bạn. Bạn không thể nhảy, vì vậy bạn sẽ phải sử dụng móc để đi lên. Ở một số cấp độ, bạn phải vượt qua các vòng màu đỏ để loại bỏ các khối cản đường. Đánh bại thời gian chuyên gia để kiếm được ngôi sao ở mỗi cấp độ!

Sử dụng A và D để di chuyển sang trái và phải. Nhấp và giữ để bắn móc vật lộn của bạn. Bạn không thể nhảy, vì vậy bạn sẽ phải sử dụng móc để đi lên. Ở một số cấp độ, bạn phải vượt qua các vòng màu đỏ để loại bỏ các khối cản đường. Đánh bại thời gian chuyên gia để kiếm được ngôi sao ở mỗi cấp độ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(22,978 Phiếu bầu)
Release :
Feb 13, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng A và D để di chuyển sang trái và phải. Nhấp và giữ để bắn móc vật lộn của bạn. Bạn không thể nhảy, vì vậy bạn sẽ phải sử dụng móc để đi lên. Ở một số cấp độ, bạn phải vượt qua các vòng màu đỏ để loại bỏ các khối cản đường. Đánh bại thời gian chuyên gia để kiếm được ngôi sao ở mỗi cấp độ!

Sử dụng A và D để di chuyển sang trái và phải. Nhấp và giữ để bắn móc vật lộn của bạn. Bạn không thể nhảy, vì vậy bạn sẽ phải sử dụng móc để đi lên. Ở một số cấp độ, bạn phải vượt qua các vòng màu đỏ để loại bỏ các khối cản đường. Đánh bại thời gian chuyên gia để kiếm được ngôi sao ở mỗi cấp độ!

4.5 Rating Star
22,978
Phiếu bầu