Lode

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Khi bạn đã thu thập được viên ngọc màu hồng, bạn có thể chuyển trọng lực bằng cách đi bộ trên một con dốc màu xám! Các dốc có ánh sáng hồng sẽ tự động thay đổi trọng lực trong khi các dốc khác không có ánh sáng cần được thực hiện tự động bằng cách nhấn K hoặc SPACE.

Để xem bố cục của toàn bộ cấp độ, hãy nhấn SHIFT và nhấp vào bất kỳ phím định hướng nào để di chuyển camera. Để thoát, nhấn K hoặc phím cách trước cửa màu xám. Một số cửa sẽ bị chặn bởi những bức tường chỉ có thể di chuyển khi nhấn công tắc. Nhấn J để nâng và thả hộp. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy giữ K để thiết lập lại.

GỢI Ý: Bạn chỉ có thể dịch chuyển hộp với bạn nếu có ánh sáng trên dốc.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Khi bạn đã thu thập được viên ngọc màu hồng, bạn có thể chuyển trọng lực bằng cách đi bộ trên một con dốc màu xám! Các dốc có ánh sáng màu hồng sẽ tự động thay đổi trọng lực trong khi các dốc khác không có ánh sáng cần được kích hoạt thủ công bằng cách nhấn K hoặc SPACE.

Để xem bố cục của toàn bộ cấp độ, hãy giữ SHIFT và nhấn phím mũi tên để di chuyển camera. Để thoát, nhấn K hoặc phím cách trước cửa màu xám.

Một số bức tường có thể được di chuyển bằng cách nhấn một công tắc. Bạn có thể thả một hộp trên một công tắc để giữ nó xuống. Nhấn J để nâng và thả hộp. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy giữ K để thiết lập lại.

GỢI Ý: Bạn chỉ có thể mang theo các hộp trong khi quay nếu có đèn hồng trên dốc.

4.3 Rating Star
189
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Khi bạn đã thu thập được viên ngọc màu hồng, bạn có thể chuyển trọng lực bằng cách đi bộ trên một con dốc màu xám! Các dốc có ánh sáng hồng sẽ tự động thay đổi trọng lực trong khi các dốc khác không có ánh sáng cần được thực hiện tự động bằng cách nhấn K hoặc SPACE.

Để xem bố cục của toàn bộ cấp độ, hãy nhấn SHIFT và nhấp vào bất kỳ phím định hướng nào để di chuyển camera. Để thoát, nhấn K hoặc phím cách trước cửa màu xám. Một số cửa sẽ bị chặn bởi những bức tường chỉ có thể di chuyển khi nhấn công tắc. Nhấn J để nâng và thả hộp. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy giữ K để thiết lập lại.

GỢI Ý: Bạn chỉ có thể dịch chuyển hộp với bạn nếu có ánh sáng trên dốc.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Khi bạn đã thu thập được viên ngọc màu hồng, bạn có thể chuyển trọng lực bằng cách đi bộ trên một con dốc màu xám! Các dốc có ánh sáng màu hồng sẽ tự động thay đổi trọng lực trong khi các dốc khác không có ánh sáng cần được kích hoạt thủ công bằng cách nhấn K hoặc SPACE.

Để xem bố cục của toàn bộ cấp độ, hãy giữ SHIFT và nhấn phím mũi tên để di chuyển camera. Để thoát, nhấn K hoặc phím cách trước cửa màu xám.

Một số bức tường có thể được di chuyển bằng cách nhấn một công tắc. Bạn có thể thả một hộp trên một công tắc để giữ nó xuống. Nhấn J để nâng và thả hộp. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy giữ K để thiết lập lại.

GỢI Ý: Bạn chỉ có thể mang theo các hộp trong khi quay nếu có đèn hồng trên dốc.

4.3 Rating Star
189
Phiếu bầu