Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Ma Puzzle

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,570 Phiếu bầu)
Release :
Jan 03, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút mũi tên để thay đổi lực hấp dẫn. Nhấn X để khởi động lại. Bay vào cửa ở mỗi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để thay đổi trọng lực và bay theo hướng đó. Bạn có thể bay qua các cạnh của màn hình và dịch chuyển tức thời sang phía bên kia. Nhưng hãy đảm bảo rằng bạn luôn tiếp đất trên tường, vì bạn không thể đổi hướng giữa không trung! Đối với một thử thách khó khăn hơn, hãy cố gắng lấy tất cả các đồng xu.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,570 Phiếu bầu)
Release :
Jan 03, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút mũi tên để thay đổi lực hấp dẫn. Nhấn X để khởi động lại. Bay vào cửa ở mỗi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để thay đổi trọng lực và bay theo hướng đó. Bạn có thể bay qua các cạnh của màn hình và dịch chuyển tức thời sang phía bên kia. Nhưng hãy đảm bảo rằng bạn luôn tiếp đất trên tường, vì bạn không thể đổi hướng giữa không trung! Đối với một thử thách khó khăn hơn, hãy cố gắng lấy tất cả các đồng xu.

3.6 Rating Star
1,570
Phiếu bầu