Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rotation

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(890 Phiếu bầu)
Release :
Jul 01, 2021

Hướng dẫn

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Nhảy với không gian. Nhấn Q hoặc Z để xoay thế giới. Bạn sẽ cần thực hiện các bước nhảy chính xác để đi đến lối ra của mỗi cấp độ! Ở các cấp độ sau, bạn sẽ bắt gặp các nền tảng màu đen không xoay được. Coi chừng gai và tia laze sẽ hạ gục bạn!

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Nhảy với không gian. Nhấn Q hoặc Z để xoay thế giới. Bạn sẽ cần thực hiện các bước nhảy chính xác để đi đến lối ra của mỗi cấp độ! Ở các cấp độ sau, bạn sẽ bắt gặp các nền tảng màu đen không xoay được. Coi chừng gai và tia laze sẽ hạ gục bạn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(890 Phiếu bầu)
Release :
Jul 01, 2021

Hướng dẫn

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Nhảy với không gian. Nhấn Q hoặc Z để xoay thế giới. Bạn sẽ cần thực hiện các bước nhảy chính xác để đi đến lối ra của mỗi cấp độ! Ở các cấp độ sau, bạn sẽ bắt gặp các nền tảng màu đen không xoay được. Coi chừng gai và tia laze sẽ hạ gục bạn!

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Nhảy với không gian. Nhấn Q hoặc Z để xoay thế giới. Bạn sẽ cần thực hiện các bước nhảy chính xác để đi đến lối ra của mỗi cấp độ! Ở các cấp độ sau, bạn sẽ bắt gặp các nền tảng màu đen không xoay được. Coi chừng gai và tia laze sẽ hạ gục bạn!

4.3 Rating Star
890
Phiếu bầu