Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Gravity Arrows

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(3,296 Phiếu bầu)
Release :
Mar 31, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Đi vào các khối mũi tên để thay đổi hướng của trọng lực.

Sử dụng các mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Đi vào một khối mũi tên để thay đổi trọng lực theo hướng đó. Điều này cũng sẽ thay đổi các điều khiển của bạn và ảnh hưởng đến các hộp mà bạn có thể đẩy.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(3,296 Phiếu bầu)
Release :
Mar 31, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Đi vào các khối mũi tên để thay đổi hướng của trọng lực.

Sử dụng các mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Đi vào một khối mũi tên để thay đổi trọng lực theo hướng đó. Điều này cũng sẽ thay đổi các điều khiển của bạn và ảnh hưởng đến các hộp mà bạn có thể đẩy.

3.7 Rating Star
3,296
Phiếu bầu