Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rotate

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 23, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(39,105 Phiếu bầu)
Release :
Dec 06, 2018

Hướng dẫn

Di chuyển và nhảy bằng các phím mũi tên. Xoay các bức tường bằng cách nhấn Q và E.

Nếu bạn thấy hướng hiện tại khó hiểu, bạn có thể đảo ngược Q và E trong menu tạm dừng.

Di chuyển và nhảy bằng các phím mũi tên. Xoay các bức tường bằng cách nhấn Q và E.

Nếu bạn thấy hướng hiện tại khó hiểu, bạn có thể đảo ngược Q và E trong menu tạm dừng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 23, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(39,105 Phiếu bầu)
Release :
Dec 06, 2018

Hướng dẫn

Di chuyển và nhảy bằng các phím mũi tên. Xoay các bức tường bằng cách nhấn Q và E.

Nếu bạn thấy hướng hiện tại khó hiểu, bạn có thể đảo ngược Q và E trong menu tạm dừng.

Di chuyển và nhảy bằng các phím mũi tên. Xoay các bức tường bằng cách nhấn Q và E.

Nếu bạn thấy hướng hiện tại khó hiểu, bạn có thể đảo ngược Q và E trong menu tạm dừng.

4.4 Rating Star
39,105
Phiếu bầu