Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Long Way

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(837 Phiếu bầu)
Release :
Mar 11, 2022

Long Way Instructions

Chạm và kéo vào viên kim cương để kéo dài màu sắc. Bạn có thể đi khắp bốn hướng miễn là có không gian.

Điền vào tất cả các ô vuông màu xám và làm cho tất cả các viên kim cương bằng không!

Nhấp và kéo vào viên kim cương để kéo dài màu sắc. Bạn có thể đi khắp bốn hướng miễn là có không gian.

Mục tiêu của Long Way là lấp đầy tất cả các ô vuông màu xám và làm cho tất cả các viên kim cương bằng không.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(837 Phiếu bầu)
Release :
Mar 11, 2022

Long Way Instructions

Chạm và kéo vào viên kim cương để kéo dài màu sắc. Bạn có thể đi khắp bốn hướng miễn là có không gian.

Điền vào tất cả các ô vuông màu xám và làm cho tất cả các viên kim cương bằng không!

Nhấp và kéo vào viên kim cương để kéo dài màu sắc. Bạn có thể đi khắp bốn hướng miễn là có không gian.

Mục tiêu của Long Way là lấp đầy tất cả các ô vuông màu xám và làm cho tất cả các viên kim cương bằng không.

3.3 Rating Star
837
Phiếu bầu