Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Marshmallow's Escape

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(851 Phiếu bầu)
Release :
Aug 11, 2016

Hướng dẫn

Nhấp vào người ngoài hành tinh của bạn để thay đổi hình dạng của bạn và đi đến cửa ở mỗi cấp độ. Bạn cũng sẽ cần loại bỏ các khối, bật thiết bị và hơn thế nữa để thoát ra ngoài an toàn.

Nhấp vào người ngoài hành tinh của bạn để thay đổi hình dạng của bạn và đi đến cửa ở mỗi cấp độ. Bạn cũng sẽ cần loại bỏ các khối, bật thiết bị và hơn thế nữa để thoát ra ngoài an toàn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(851 Phiếu bầu)
Release :
Aug 11, 2016

Hướng dẫn

Nhấp vào người ngoài hành tinh của bạn để thay đổi hình dạng của bạn và đi đến cửa ở mỗi cấp độ. Bạn cũng sẽ cần loại bỏ các khối, bật thiết bị và hơn thế nữa để thoát ra ngoài an toàn.

Nhấp vào người ngoài hành tinh của bạn để thay đổi hình dạng của bạn và đi đến cửa ở mỗi cấp độ. Bạn cũng sẽ cần loại bỏ các khối, bật thiết bị và hơn thế nữa để thoát ra ngoài an toàn.

3.5 Rating Star
851
Phiếu bầu