Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

MazeEye

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(264 Phiếu bầu)
Release :
Aug 05, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển quái vật của bạn. Thu thập chìa khóa và tìm đường đến lối ra.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển quái vật của bạn. Thu thập chìa khóa và tìm đường đến lối ra.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(264 Phiếu bầu)
Release :
Aug 05, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển quái vật của bạn. Thu thập chìa khóa và tìm đường đến lối ra.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển quái vật của bạn. Thu thập chìa khóa và tìm đường đến lối ra.

3.7 Rating Star
264
Phiếu bầu