Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Memorize Fast

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jan 10, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(4,384 Phiếu bầu)
Release :
Aug 16, 2019

Hướng dẫn

Chạm vào hai thẻ có cùng biểu tượng để ghép cặp trước khi hết giờ.

Nhấp vào hai thẻ có cùng biểu tượng để tạo một trận đấu. Ghép tất cả chúng trước khi hết giờ. Cố gắng thiết lập một số điểm cao mới!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jan 10, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(4,384 Phiếu bầu)
Release :
Aug 16, 2019

Hướng dẫn

Chạm vào hai thẻ có cùng biểu tượng để ghép cặp trước khi hết giờ.

Nhấp vào hai thẻ có cùng biểu tượng để tạo một trận đấu. Ghép tất cả chúng trước khi hết giờ. Cố gắng thiết lập một số điểm cao mới!

4.0 Rating Star
4,384
Phiếu bầu