Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Mosaic

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(793 Phiếu bầu)
Release :
Feb 18, 2022

Hướng dẫn

Chạm vào ô bạn muốn di chuyển và kéo ô đó vào ô vuông màu xám. Khi một ô được đặt, bạn phải xếp các ô khác thẳng hàng sao cho màu ở cuối mỗi ô khớp với nhau!

Bạn có thể hoàn thành tất cả năm mươi cấp độ?

Nhấp vào ô bạn muốn di chuyển và kéo ô đó vào ô vuông màu xám. Khi một ô được đặt, bạn phải xếp các ô khác thẳng hàng sao cho màu ở cuối mỗi ô khớp với nhau!

Bạn có thể hoàn thành tất cả năm mươi cấp độ?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(793 Phiếu bầu)
Release :
Feb 18, 2022

Hướng dẫn

Chạm vào ô bạn muốn di chuyển và kéo ô đó vào ô vuông màu xám. Khi một ô được đặt, bạn phải xếp các ô khác thẳng hàng sao cho màu ở cuối mỗi ô khớp với nhau!

Bạn có thể hoàn thành tất cả năm mươi cấp độ?

Nhấp vào ô bạn muốn di chuyển và kéo ô đó vào ô vuông màu xám. Khi một ô được đặt, bạn phải xếp các ô khác thẳng hàng sao cho màu ở cuối mỗi ô khớp với nhau!

Bạn có thể hoàn thành tất cả năm mươi cấp độ?

4.0 Rating Star
793
Phiếu bầu