Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Naklejka

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(595 Phiếu bầu)
Release :
Aug 07, 2020

Hướng dẫn

Nhấn vào các mảnh để trượt chúng vào giữa và khớp với thiết kế ở góc trên cùng bên trái. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn nút hoàn tác để quay lại.

Nhấp hoặc sử dụng WASD để di chuyển các hình vào bảng trung tâm để khớp với hình ở trên cùng bên trái. Ở các cấp độ sau, hãy nhấp vào cần gạt để xoay máy. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn nút hoàn tác ở góc trên cùng bên phải.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(595 Phiếu bầu)
Release :
Aug 07, 2020

Hướng dẫn

Nhấn vào các mảnh để trượt chúng vào giữa và khớp với thiết kế ở góc trên cùng bên trái. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn nút hoàn tác để quay lại.

Nhấp hoặc sử dụng WASD để di chuyển các hình vào bảng trung tâm để khớp với hình ở trên cùng bên trái. Ở các cấp độ sau, hãy nhấp vào cần gạt để xoay máy. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn nút hoàn tác ở góc trên cùng bên phải.

4.0 Rating Star
595
Phiếu bầu