Nobody

Hướng dẫn

Sử dụng W và D để cuộn sang trái và phải. Sử dụng các phím mũi tên để nảy theo hướng ngược lại. Xây dựng tốc độ và nhảy qua các nền tảng! Coi chừng các nền tảng màu đỏ, bạn phải bật ra khỏi chúng ngay lập tức.

Sử dụng W và D để cuộn sang trái và phải. Sử dụng các phím mũi tên để nảy theo hướng ngược lại. Xây dựng tốc độ và nhảy qua các nền tảng! Coi chừng các nền tảng màu đỏ, bạn phải bật ra khỏi chúng ngay lập tức.

3.9 Rating Star
6,999
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng W và D để cuộn sang trái và phải. Sử dụng các phím mũi tên để nảy theo hướng ngược lại. Xây dựng tốc độ và nhảy qua các nền tảng! Coi chừng các nền tảng màu đỏ, bạn phải bật ra khỏi chúng ngay lập tức.

Sử dụng W và D để cuộn sang trái và phải. Sử dụng các phím mũi tên để nảy theo hướng ngược lại. Xây dựng tốc độ và nhảy qua các nền tảng! Coi chừng các nền tảng màu đỏ, bạn phải bật ra khỏi chúng ngay lập tức.

3.9 Rating Star
6,999
Phiếu bầu