Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

One Button Hero

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,831 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Giải phóng:
Apr 23, 2018
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải để di chuyển. Khi bạn tìm thấy khả năng của mình, hãy nhấn Phím cách để kích hoạt TẤT CẢ CHÚNG. Để vượt qua từng cấp độ, bạn sẽ cần thay đổi thứ tự sử dụng các khả năng của mình. Nhấp vào các biểu tượng ở dưới cùng bên phải để chuyển đổi thứ tự. Để làm một việc, bạn phải làm tất cả, vì vậy hãy lên kế hoạch di chuyển một cách khôn ngoan!

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải để di chuyển. Khi bạn tìm thấy khả năng của mình, hãy nhấn Phím cách để kích hoạt TẤT CẢ CHÚNG. Để vượt qua từng cấp độ, bạn sẽ cần thay đổi thứ tự sử dụng các khả năng của mình. Nhấp vào các biểu tượng ở dưới cùng bên phải để chuyển đổi thứ tự. Để làm một việc, bạn phải làm tất cả, vì vậy hãy lên kế hoạch di chuyển một cách khôn ngoan!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,831 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Giải phóng:
Apr 23, 2018
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải để di chuyển. Khi bạn tìm thấy khả năng của mình, hãy nhấn Phím cách để kích hoạt TẤT CẢ CHÚNG. Để vượt qua từng cấp độ, bạn sẽ cần thay đổi thứ tự sử dụng các khả năng của mình. Nhấp vào các biểu tượng ở dưới cùng bên phải để chuyển đổi thứ tự. Để làm một việc, bạn phải làm tất cả, vì vậy hãy lên kế hoạch di chuyển một cách khôn ngoan!

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải để di chuyển. Khi bạn tìm thấy khả năng của mình, hãy nhấn Phím cách để kích hoạt TẤT CẢ CHÚNG. Để vượt qua từng cấp độ, bạn sẽ cần thay đổi thứ tự sử dụng các khả năng của mình. Nhấp vào các biểu tượng ở dưới cùng bên phải để chuyển đổi thứ tự. Để làm một việc, bạn phải làm tất cả, vì vậy hãy lên kế hoạch di chuyển một cách khôn ngoan!

3.9 Rating Star
3,831
Phiếu bầu