Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Open 50 Doors

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(21,046 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 19, 2024
Giải phóng:
Aug 22, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là mở được cánh cửa ở mỗi cấp độ! Nhìn xung quanh để tìm những đồ vật bạn có thể sử dụng. Hãy chạm và kéo vào những đồ vật này để mở khóa cửa!

Bạn có thể mở tất cả chúng?

Mục tiêu của bạn là mở được cánh cửa ở mỗi cấp độ! Nhìn xung quanh để tìm những đồ vật bạn có thể sử dụng. Hãy nhấp và kéo vào những đồ vật này để mở khóa cửa!

Bạn có thể mở tất cả chúng?

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(21,046 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 19, 2024
Giải phóng:
Aug 22, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là mở được cánh cửa ở mỗi cấp độ! Nhìn xung quanh để tìm những đồ vật bạn có thể sử dụng. Hãy chạm và kéo vào những đồ vật này để mở khóa cửa!

Bạn có thể mở tất cả chúng?

Mục tiêu của bạn là mở được cánh cửa ở mỗi cấp độ! Nhìn xung quanh để tìm những đồ vật bạn có thể sử dụng. Hãy nhấp và kéo vào những đồ vật này để mở khóa cửa!

Bạn có thể mở tất cả chúng?

4.3 Rating Star
21,046
Phiếu bầu