Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tribolia

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,547 Phiếu bầu)
Release :
Mar 15, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chọn ba mảnh tạo thành một bộ ba. Mỗi mảnh trong bộ ba cần phải có các đặc điểm giống hệt nhau hoặc hoàn toàn khác nhau (hình dạng, màu sắc, kích thước hoặc số lượng).

Ví dụ, hình tam giác màu xanh lam, hình tròn màu xanh lam và hình vuông màu xanh lam sẽ là một bộ ba vì chúng đều có màu xanh lam và các hình dạng đều khác nhau. Nhưng một hình tròn màu xanh lá cây, một hình tròn màu vàng và một hình tam giác màu xanh lam sẽ không phải là một bộ ba bởi vì mặc dù tất cả các màu đều khác nhau nhưng các hình dạng không giống nhau hoặc hoàn toàn khác nhau.

Tìm tất cả các cặp sinh ba độc đáo để hoàn thành cấp độ.

Sử dụng chuột để chọn ba mảnh tạo thành một bộ ba. Mỗi mảnh trong bộ ba cần phải có các đặc điểm giống hệt nhau hoặc hoàn toàn khác nhau (hình dạng, màu sắc, kích thước hoặc số lượng).

Ví dụ, hình tam giác màu xanh lam, hình tròn màu xanh lam và hình vuông màu xanh lam sẽ là một bộ ba vì chúng đều có màu xanh lam và các hình dạng đều khác nhau. Nhưng một hình tròn màu xanh lá cây, một hình tròn màu vàng và một hình tam giác màu xanh lam sẽ không phải là một bộ ba bởi vì mặc dù tất cả các màu đều khác nhau nhưng các hình dạng không giống nhau hoặc hoàn toàn khác nhau.

Tìm tất cả các cặp sinh ba độc đáo để hoàn thành cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,547 Phiếu bầu)
Release :
Mar 15, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chọn ba mảnh tạo thành một bộ ba. Mỗi mảnh trong bộ ba cần phải có các đặc điểm giống hệt nhau hoặc hoàn toàn khác nhau (hình dạng, màu sắc, kích thước hoặc số lượng).

Ví dụ, hình tam giác màu xanh lam, hình tròn màu xanh lam và hình vuông màu xanh lam sẽ là một bộ ba vì chúng đều có màu xanh lam và các hình dạng đều khác nhau. Nhưng một hình tròn màu xanh lá cây, một hình tròn màu vàng và một hình tam giác màu xanh lam sẽ không phải là một bộ ba bởi vì mặc dù tất cả các màu đều khác nhau nhưng các hình dạng không giống nhau hoặc hoàn toàn khác nhau.

Tìm tất cả các cặp sinh ba độc đáo để hoàn thành cấp độ.

Sử dụng chuột để chọn ba mảnh tạo thành một bộ ba. Mỗi mảnh trong bộ ba cần phải có các đặc điểm giống hệt nhau hoặc hoàn toàn khác nhau (hình dạng, màu sắc, kích thước hoặc số lượng).

Ví dụ, hình tam giác màu xanh lam, hình tròn màu xanh lam và hình vuông màu xanh lam sẽ là một bộ ba vì chúng đều có màu xanh lam và các hình dạng đều khác nhau. Nhưng một hình tròn màu xanh lá cây, một hình tròn màu vàng và một hình tam giác màu xanh lam sẽ không phải là một bộ ba bởi vì mặc dù tất cả các màu đều khác nhau nhưng các hình dạng không giống nhau hoặc hoàn toàn khác nhau.

Tìm tất cả các cặp sinh ba độc đáo để hoàn thành cấp độ.

3.4 Rating Star
1,547
Phiếu bầu