Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

That Gentleman

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(4,225 Phiếu bầu)
Release :
Jul 23, 2015

Hướng dẫn

Tìm và chạm vào người đàn ông có vẻ ngoài hoặc hành động khác với những người khác. Mỗi vòng đều có một "quy tắc" và nếu bạn tìm ra nó, công việc của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!

Cố gắng tìm người đàn ông có vẻ ngoài hoặc hành động khác với những người khác. Tìm anh ta một cách nhanh chóng trước khi bạn hết thời gian! Mỗi vòng đều có một "quy tắc" và nếu bạn tìm ra nó, công việc của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(4,225 Phiếu bầu)
Release :
Jul 23, 2015

Hướng dẫn

Tìm và chạm vào người đàn ông có vẻ ngoài hoặc hành động khác với những người khác. Mỗi vòng đều có một "quy tắc" và nếu bạn tìm ra nó, công việc của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!

Cố gắng tìm người đàn ông có vẻ ngoài hoặc hành động khác với những người khác. Tìm anh ta một cách nhanh chóng trước khi bạn hết thời gian! Mỗi vòng đều có một "quy tắc" và nếu bạn tìm ra nó, công việc của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!

3.1 Rating Star
4,225
Phiếu bầu