Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Aquatic Rescue

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 28, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(1,042 Phiếu bầu)
Release :
Jul 03, 2017

Hướng dẫn

Nhấn vào bất cứ đâu để thả một sinh vật và bắt đầu lăn. Lăn vào một sinh vật bị mắc kẹt trong bong bóng để giải phóng nó. Bạn chỉ có thể giải phóng sinh vật nếu chúng là cùng một loài. Cố gắng thu thập tất cả ba ngôi sao!

Nhấp để thả một sinh vật và bắt đầu lăn. Lăn vào một sinh vật bị mắc kẹt trong bong bóng để giải phóng nó. Bạn chỉ có thể giải phóng sinh vật nếu chúng là cùng một loài. Cố gắng thu thập tất cả ba ngôi sao!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 28, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(1,042 Phiếu bầu)
Release :
Jul 03, 2017

Hướng dẫn

Nhấn vào bất cứ đâu để thả một sinh vật và bắt đầu lăn. Lăn vào một sinh vật bị mắc kẹt trong bong bóng để giải phóng nó. Bạn chỉ có thể giải phóng sinh vật nếu chúng là cùng một loài. Cố gắng thu thập tất cả ba ngôi sao!

Nhấp để thả một sinh vật và bắt đầu lăn. Lăn vào một sinh vật bị mắc kẹt trong bong bóng để giải phóng nó. Bạn chỉ có thể giải phóng sinh vật nếu chúng là cùng một loài. Cố gắng thu thập tất cả ba ngôi sao!

3.3 Rating Star
1,042
Phiếu bầu