Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Lucky Clover

Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(1,011 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Dec 31, 1998
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tìm tất cả cỏ bốn lá trên màn hình. Khi bạn tìm thấy một cái, hãy sử dụng nút chuột để nhấp vào nó và nhận điểm. Tìm tất cả 10 càng nhanh càng tốt!

Mục tiêu của bạn là tìm tất cả cỏ bốn lá trên màn hình. Khi bạn tìm thấy một cái, hãy sử dụng nút chuột để nhấp vào nó và nhận điểm. Tìm tất cả 10 càng nhanh càng tốt!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(1,011 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Dec 31, 1998
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tìm tất cả cỏ bốn lá trên màn hình. Khi bạn tìm thấy một cái, hãy sử dụng nút chuột để nhấp vào nó và nhận điểm. Tìm tất cả 10 càng nhanh càng tốt!

Mục tiêu của bạn là tìm tất cả cỏ bốn lá trên màn hình. Khi bạn tìm thấy một cái, hãy sử dụng nút chuột để nhấp vào nó và nhận điểm. Tìm tất cả 10 càng nhanh càng tốt!

3.3 Rating Star
1,011
Phiếu bầu