Paddle Pals

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên TRÁI và PHẢI để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Nhấn XUỐNG để di chuyển mái chèo của bạn đến gần bạn hơn. Khi bạn nhảy lên mái chèo, bạn sẽ biến thành một quả bóng và có thể đập vỡ các viên gạch. Để trở lại dạng đi bộ, nhấn XUỐNG. Bạn cũng có thể đập vỡ các viên đá khi nhấn XUỐNG để trở lại dạng đi bộ.

Sử dụng các phím mũi tên TRÁI và PHẢI để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Nhấn XUỐNG để di chuyển mái chèo của bạn đến gần bạn hơn. Khi bạn nhảy lên mái chèo, bạn sẽ biến thành một quả bóng và có thể đập vỡ các viên gạch. Để trở lại dạng đi bộ, nhấn XUỐNG. Bạn cũng có thể đập vỡ các viên đá khi nhấn XUỐNG để trở lại dạng đi bộ.

3.7 Rating Star
17,172
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên TRÁI và PHẢI để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Nhấn XUỐNG để di chuyển mái chèo của bạn đến gần bạn hơn. Khi bạn nhảy lên mái chèo, bạn sẽ biến thành một quả bóng và có thể đập vỡ các viên gạch. Để trở lại dạng đi bộ, nhấn XUỐNG. Bạn cũng có thể đập vỡ các viên đá khi nhấn XUỐNG để trở lại dạng đi bộ.

Sử dụng các phím mũi tên TRÁI và PHẢI để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Nhấn XUỐNG để di chuyển mái chèo của bạn đến gần bạn hơn. Khi bạn nhảy lên mái chèo, bạn sẽ biến thành một quả bóng và có thể đập vỡ các viên gạch. Để trở lại dạng đi bộ, nhấn XUỐNG. Bạn cũng có thể đập vỡ các viên đá khi nhấn XUỐNG để trở lại dạng đi bộ.

3.7 Rating Star
17,172
Phiếu bầu