Plinkoball

Hướng dẫn

Nhấn để nhắm và bắn. Cố gắng hạ gục tất cả các mục tiêu màu đỏ trong càng ít phát bắn càng tốt!

Sử dụng chuột để nhắm bắn của bạn, sau đó bấm để bắn. Mục tiêu của bạn là hạ gục tất cả các mục tiêu màu đỏ trong càng ít lần bắn càng tốt. Xem các ngôi sao của bạn ở góc trên cùng bên trái, nếu tất cả chúng đều hết, bạn sẽ hết lượt bắn và phải bắt đầu lại cấp độ.

4.3 Rating Star
5,360
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để nhắm và bắn. Cố gắng hạ gục tất cả các mục tiêu màu đỏ trong càng ít phát bắn càng tốt!

Sử dụng chuột để nhắm bắn của bạn, sau đó bấm để bắn. Mục tiêu của bạn là hạ gục tất cả các mục tiêu màu đỏ trong càng ít lần bắn càng tốt. Xem các ngôi sao của bạn ở góc trên cùng bên trái, nếu tất cả chúng đều hết, bạn sẽ hết lượt bắn và phải bắt đầu lại cấp độ.

4.3 Rating Star
5,360
Phiếu bầu