Pudding Monsters

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để trượt những con quái vật bánh pudding. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả chúng mà không bị rơi khỏi bàn!

Những con quái vật màu xanh lá cây để lại một vệt chất nhờn dính. Những con quái vật khác sẽ dừng lại ngay lập tức khi chúng trượt vào đó. Quái vật màu tím được kết nối bằng thần giao cách cảm, vì vậy bất cứ khi nào bạn trượt một trong số chúng, tất cả chúng sẽ đi theo hướng đó.

Để có thêm thử thách, hãy thử và kết thúc với thạch của bạn trên cả ba ô sao!

Nhấp và kéo để trượt những con quái vật bánh pudding. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả chúng mà không bị rơi khỏi bàn!

Những con quái vật màu xanh lá cây để lại một vệt chất nhờn dính. Những con quái vật khác sẽ dừng lại ngay lập tức khi chúng trượt vào đó. Quái vật màu tím được kết nối bằng thần giao cách cảm, vì vậy bất cứ khi nào bạn trượt một trong số chúng, tất cả chúng sẽ đi theo hướng đó.

Để có thêm thử thách, hãy thử và kết thúc với thạch của bạn trên cả ba ô sao!

4.3 Rating Star
322
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để trượt những con quái vật bánh pudding. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả chúng mà không bị rơi khỏi bàn!

Những con quái vật màu xanh lá cây để lại một vệt chất nhờn dính. Những con quái vật khác sẽ dừng lại ngay lập tức khi chúng trượt vào đó. Quái vật màu tím được kết nối bằng thần giao cách cảm, vì vậy bất cứ khi nào bạn trượt một trong số chúng, tất cả chúng sẽ đi theo hướng đó.

Để có thêm thử thách, hãy thử và kết thúc với thạch của bạn trên cả ba ô sao!

Nhấp và kéo để trượt những con quái vật bánh pudding. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả chúng mà không bị rơi khỏi bàn!

Những con quái vật màu xanh lá cây để lại một vệt chất nhờn dính. Những con quái vật khác sẽ dừng lại ngay lập tức khi chúng trượt vào đó. Quái vật màu tím được kết nối bằng thần giao cách cảm, vì vậy bất cứ khi nào bạn trượt một trong số chúng, tất cả chúng sẽ đi theo hướng đó.

Để có thêm thử thách, hãy thử và kết thúc với thạch của bạn trên cả ba ô sao!

4.3 Rating Star
322
Phiếu bầu