Quadrata

Hướng dẫn

Vuốt để trượt hình vuông của bạn. Mỗi lần bạn trượt, bạn sẽ mất một trái tim. Mục tiêu của bạn là lấy được tất cả các mã thông báo màu xanh ở cả hai bên màn hình trước khi hết trái tim.

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để trượt các ô vuông của bạn. Mỗi lần bạn trượt, bạn sẽ mất một trái tim. Mục tiêu của bạn là lấy được tất cả các mã thông báo màu xanh ở cả hai bên màn hình trước khi hết trái tim.

3.4 Rating Star
180
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Vuốt để trượt hình vuông của bạn. Mỗi lần bạn trượt, bạn sẽ mất một trái tim. Mục tiêu của bạn là lấy được tất cả các mã thông báo màu xanh ở cả hai bên màn hình trước khi hết trái tim.

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để trượt các ô vuông của bạn. Mỗi lần bạn trượt, bạn sẽ mất một trái tim. Mục tiêu của bạn là lấy được tất cả các mã thông báo màu xanh ở cả hai bên màn hình trước khi hết trái tim.

3.4 Rating Star
180
Phiếu bầu