Roboduo

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn C để chuyển đổi giữa các robot.

Mục tiêu của bạn là đưa cả hai robot qua cổng! Nếu có khối trên đường đi của bạn, bạn có thể sử dụng robot màu vàng để đẩy khối. Khi bạn nhìn thấy một hình vuông có biểu tượng tia chớp, hãy sử dụng rô-bốt màu trắng và nhấn X để cấp điện cho cần trục và di chuyển bệ lên.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn C để chuyển đổi giữa các robot.

Mục tiêu của bạn là đưa cả hai robot qua cổng! Robot màu vàng có thể đẩy các khối. Khi bạn nhìn thấy một hình vuông có biểu tượng tia chớp, hãy sử dụng robot màu trắng và nhấn X để kích hoạt nền tảng.

4.5 Rating Star
246
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn C để chuyển đổi giữa các robot.

Mục tiêu của bạn là đưa cả hai robot qua cổng! Nếu có khối trên đường đi của bạn, bạn có thể sử dụng robot màu vàng để đẩy khối. Khi bạn nhìn thấy một hình vuông có biểu tượng tia chớp, hãy sử dụng rô-bốt màu trắng và nhấn X để cấp điện cho cần trục và di chuyển bệ lên.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn C để chuyển đổi giữa các robot.

Mục tiêu của bạn là đưa cả hai robot qua cổng! Robot màu vàng có thể đẩy các khối. Khi bạn nhìn thấy một hình vuông có biểu tượng tia chớp, hãy sử dụng robot màu trắng và nhấn X để kích hoạt nền tảng.

4.5 Rating Star
246
Phiếu bầu