Rock Hopper

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhấn Space để nhảy. Giải cứu tất cả 10 thợ mỏ và thu thập ít nhất 30 viên pha lê trước khi hết giờ. Có rất nhiều lối đi ẩn và lối tắt để tìm, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra mọi bức tường.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhấn Space để nhảy. Giải cứu tất cả 10 thợ mỏ và thu thập ít nhất 30 viên pha lê trước khi hết giờ. Có rất nhiều lối đi ẩn và lối tắt để tìm, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra mọi bức tường.

4.1 Rating Star
1,959
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhấn Space để nhảy. Giải cứu tất cả 10 thợ mỏ và thu thập ít nhất 30 viên pha lê trước khi hết giờ. Có rất nhiều lối đi ẩn và lối tắt để tìm, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra mọi bức tường.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhấn Space để nhảy. Giải cứu tất cả 10 thợ mỏ và thu thập ít nhất 30 viên pha lê trước khi hết giờ. Có rất nhiều lối đi ẩn và lối tắt để tìm, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra mọi bức tường.

4.1 Rating Star
1,959
Phiếu bầu