Rocketate Next

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trái và phải để xoay thế giới. Giữ nút tên lửa để bật jetpack của bạn. Nguồn cung cấp nhiên liệu của bạn có hạn, vì vậy hãy đảm bảo sử dụng nó một cách khôn ngoan.

Nhấn Trái và Phải để xoay thế giới. Giữ lên để sử dụng jetpack của bạn. Nguồn cung cấp nhiên liệu của bạn có hạn, vì vậy hãy đảm bảo sử dụng nó một cách khôn ngoan! Đánh bại các cấp độ trước mà không sử dụng bất kỳ nhiên liệu nào để mở khóa gói nhiên liệu bổ sung cho cấp độ tiếp theo. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại.

3.5 Rating Star
1,263
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trái và phải để xoay thế giới. Giữ nút tên lửa để bật jetpack của bạn. Nguồn cung cấp nhiên liệu của bạn có hạn, vì vậy hãy đảm bảo sử dụng nó một cách khôn ngoan.

Nhấn Trái và Phải để xoay thế giới. Giữ lên để sử dụng jetpack của bạn. Nguồn cung cấp nhiên liệu của bạn có hạn, vì vậy hãy đảm bảo sử dụng nó một cách khôn ngoan! Đánh bại các cấp độ trước mà không sử dụng bất kỳ nhiên liệu nào để mở khóa gói nhiên liệu bổ sung cho cấp độ tiếp theo. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại.

3.5 Rating Star
1,263
Phiếu bầu