Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Roloong

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,301 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 14, 2023
Release:
Sep 13, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để xoay. Nhấn đúp để xoay 180 độ. Đưa con rồng lên trên khối màu của nó để ăn nó. Ăn tất cả các khối!

Sử dụng các phím mũi tên để xoay và trượt các khối màu. Nhấn đúp vào một hướng để xoay 180 độ. Đưa con rồng lên trên khối màu của nó để ăn nó. Khối nhiều màu thay đổi màu sắc của con rồng sau khi nó ăn xong. Ăn tất cả các khối để lấp đầy con rồng và đánh bại cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,301 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 14, 2023
Release:
Sep 13, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để xoay. Nhấn đúp để xoay 180 độ. Đưa con rồng lên trên khối màu của nó để ăn nó. Ăn tất cả các khối!

Sử dụng các phím mũi tên để xoay và trượt các khối màu. Nhấn đúp vào một hướng để xoay 180 độ. Đưa con rồng lên trên khối màu của nó để ăn nó. Khối nhiều màu thay đổi màu sắc của con rồng sau khi nó ăn xong. Ăn tất cả các khối để lấp đầy con rồng và đánh bại cấp độ.

3.5 Rating Star
1,301
Phiếu bầu