Slam Dunk Brush

Hướng dẫn

Kéo để vẽ một đường và dẫn bóng vào rổ. Bạn có thể vẽ tối đa 3 dòng cho mọi cấp độ. Tránh để bom trúng rổ.

Nhấp và kéo để vẽ một đường và dẫn bóng vào rổ. Bạn có thể vẽ tối đa 3 dòng cho mọi cấp độ. Tránh để bom trúng rổ.

4.0 Rating Star
58,495
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo để vẽ một đường và dẫn bóng vào rổ. Bạn có thể vẽ tối đa 3 dòng cho mọi cấp độ. Tránh để bom trúng rổ.

Nhấp và kéo để vẽ một đường và dẫn bóng vào rổ. Bạn có thể vẽ tối đa 3 dòng cho mọi cấp độ. Tránh để bom trúng rổ.

4.0 Rating Star
58,495
Phiếu bầu