Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sleep Walk

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(3,387 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Oct 29, 2012
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp chuột xung quanh để giúp chú chim cánh cụt trở lại giường.

Nhấp chuột xung quanh để giúp chú chim cánh cụt trở lại giường.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(3,387 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Oct 29, 2012
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp chuột xung quanh để giúp chú chim cánh cụt trở lại giường.

Nhấp chuột xung quanh để giúp chú chim cánh cụt trở lại giường.

4.6 Rating Star
3,387
Phiếu bầu