Snake: The Adventure

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển con rắn của bạn. Nhận chìa khóa để mở khóa cửa và đến cổng ở cuối cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con rắn của bạn. Mục tiêu của bạn là đến được cổng ở cuối mỗi mê cung với càng nhiều điểm càng tốt. Ghi điểm bằng cách ăn các viên màu tím. Bạn cũng cần thu thập chìa khóa. Khi bạn có một cái, bạn có thể di chuyển qua các cánh cửa bị khóa.

3.6 Rating Star
7,818
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển con rắn của bạn. Nhận chìa khóa để mở khóa cửa và đến cổng ở cuối cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con rắn của bạn. Mục tiêu của bạn là đến được cổng ở cuối mỗi mê cung với càng nhiều điểm càng tốt. Ghi điểm bằng cách ăn các viên màu tím. Bạn cũng cần thu thập chìa khóa. Khi bạn có một cái, bạn có thể di chuyển qua các cánh cửa bị khóa.

3.6 Rating Star
7,818
Phiếu bầu