Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sokobanana

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(298 Phiếu bầu)
Release :
Jul 27, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển đến cờ ca rô. Khi bạn chạm vào vỏ chuối, bạn sẽ trượt cho đến khi va vào tường. Bạn không thể đi qua các ô màu đen nhưng có thể trượt qua chúng.

Một số cấp độ có các hộp cần được đẩy vào các ô được đánh dấu.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển đến cờ ca rô. Khi bạn chạm vào vỏ chuối, bạn sẽ trượt cho đến khi va vào tường. Bạn không thể đi qua các ô màu đen nhưng có thể trượt qua chúng.

Một số cấp độ có các hộp cần được đẩy vào các ô được đánh dấu.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(298 Phiếu bầu)
Release :
Jul 27, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển đến cờ ca rô. Khi bạn chạm vào vỏ chuối, bạn sẽ trượt cho đến khi va vào tường. Bạn không thể đi qua các ô màu đen nhưng có thể trượt qua chúng.

Một số cấp độ có các hộp cần được đẩy vào các ô được đánh dấu.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển đến cờ ca rô. Khi bạn chạm vào vỏ chuối, bạn sẽ trượt cho đến khi va vào tường. Bạn không thể đi qua các ô màu đen nhưng có thể trượt qua chúng.

Một số cấp độ có các hộp cần được đẩy vào các ô được đánh dấu.

3.4 Rating Star
298
Phiếu bầu