Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

BRDG

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,136 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
May 01, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển khối màu trắng. Đẩy các khối khác để xây dựng cầu nối giữa các nền tảng.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển khối màu trắng. Nhấn Z để hoàn tác di chuyển cuối cùng của bạn. Đẩy các khối khác qua mép của bệ để tạo cầu và di chuyển từ bệ này sang bệ khác.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,136 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
May 01, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển khối màu trắng. Đẩy các khối khác để xây dựng cầu nối giữa các nền tảng.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển khối màu trắng. Nhấn Z để hoàn tác di chuyển cuối cùng của bạn. Đẩy các khối khác qua mép của bệ để tạo cầu và di chuyển từ bệ này sang bệ khác.

4.0 Rating Star
1,136
Phiếu bầu